För många marknadsförare är det viktigt att synas digitalt och nå målgruppen via annonser och reklam på nätet. Dock så är denna typ av reklam inte uppskattad av de flesta användare vilket man tydligt kan se i en ny studie. Man använder istället program, så kallade Ad blockers för att slippa irriterande meddelanden.

Som vi skrev om i ett tidigare inlägg är digital marknadsföring och analys idag viktigt ur marknadsföringssyfte. Det är mycket man får ut som marknadsförare om man väljer att synas digitalt, man kan både nå helt andra målgrupper samtidigt som man mäta och få statistik på allt man gör. Detta ökar chansen för att lyckas med sitt arbete, vilket fler och fler i branschen börjar förstå.

Men all reklam som pågår i digitala kanaler är inte lika uppskattad hos användarna som för marknadsföraren. Som man beskriver i Dagens Media är det nu bevisat i en ny studie att många, framför allt unga, använder sig av Ad blockers. En norsk studie visar att Ad blockers är populärast i åldersgruppen 15-25 år och att de används mest på desktops. Den största orsaken till att man vill undvika reklamen är att man på ett lättare sätt vill få en överblick av sidan man besöker. Man kan även se att hela 57 procent av de tillfrågade är negativt inställda till alla former av reklam på svenska webbsidor.

I och med lanseringen av Apples nya operativsystem IOS 9 i höstas förra året tilläts användare ladda ner Ad blockers till sin Iphone. På sikt kan detta leda till att ad blockanvändandet ökar – Dagens Media

Vad är en Ad blocker?

Ad blockers är ett datorprogram som hjälper till att ta bort reklam, oftast i form av insticksprogram till en webbläsare. Den hindrar att oönskad reklam och annonser visas för användaren. Det är vanligast att man har ett blockeringsverktyg installerat på sin dator, men man kan nu även se att det blir allt vanligare på smartphones.