Allt fler vill kommunicera
 

Egmont är nu ägare till 45 % av den skånska digitalbyrån KAN. Det här är bara ett av flera exempel på att fler och fler företag vill ge sig in i kommunikationsbranschen.

Den digitala sektorn i Sverige växer snabbt. Det innebär inte bara att nya företag startas, och att de som redan finns växer kraftigt: det innebär också att nya företag ger sig in på arenan, genom att bygga upp egen kompetens inom digital kommunikation, eller genom att köpa in sig i kommunikationsbolag.

Tieto, Knowit och andra IT-konsultfirmor har idag en digital kreativ kompetens, som de har byggt upp för att möta den efterfrågan som finns på den här typen av tjänster. Även managementkonsulter som Deloitte och McKinsey har köpt byråer som arbetar med digital design och dito kommunikation. Slutligen har många svenska mediebolag investerat i byråer som arbetar med content marketing och digital kreativitet.

Ett av de senaste exemplen på det sistnämnda är Egmonts köp av 45 % av  aktierna i KAN, en digital byrå med huvudkontor i Malmö. Så här säger Egmonts VD Per Kjellander till Resumé om köpet:

Per Kjellander menar att utvecklingen är en konsekvens av företagens omvärldsanalys där det gäller att hitta en naturlig koppling till digitaliseringen.

– I vårt fall handlar det om att vi kan berätta historier och hur vi kan ta det vidare.Vår kärnverksamhet fungerar bra, men på sikt måste vi tänka på hur vi ska möta utvecklingen.