För att ett företag ska gå så bra som möjligt krävs inte endast att varorna och tjänsterna är kvalitativa utan också att de anställda kan sina jobb och är bra på att samarbeta med varandra. Saker som kommunikation, ansvar och uttryckssätt är alla viktiga faktorer för ett smidigt samarbete och ibland kan det vara smart att jobba lite extra på det.

Det finns massor av böcker och instruktionsvideor i ämnet, men det kan vara ännu mer effektivt att boka en föreläsare då det ger en personlig närvaro och fungerar ännu mer inspirerande och motiverande. Genom att gå på en föreläsning kan dina medarbetare lära sig mycket men också ställa frågor och få delta i olika övningar och tankeexperiment.

”Du kan till och med tala med föreläsaren i förväg och be denne uppmärksamma ett specifikt problem som uppstått, utan att direkt peka ut någon medarbetare.”

Öppna kommunikationsvägar

Oavsett vilken typ av företagsverksamhet du bedriver så är kommunikation universellt människor emellan. Medan en video kan ge generella tips och råd så kan en duktig föreläsare bli lite mer specifik och gå in på djupet på ett ojämförbarligt sätt. Du kan till och med tala med föreläsaren i förväg och be denne uppmärksamma ett specifikt problem som uppstått, utan att direkt peka ut någon medarbetare. Det kan exempelvis handla om några kollegor som blivit osams om hur en viss uppgift ska skötas eller kanske helt enkelt inte drar jämt på ett mer personligt plan. Här kan en föreläsare motivera dem att uppskatta varandras skillnader och att det ofta finns fler än ett sätt att lösa problem på. Det är också kul att gå på föreläsning och kan bli en trevlig teambildande aktivitet för alla inblandade.