Det kan vara svårt att expandera sin verksamhet eftersom arbetsmarknaden och kompetensförsörjningen är bristfällig hos många. Kompetens behövs inom många olika yrkesroller och det finns fortsatt stora utmaningar för den som vill rekrytera, men det finns hjälp att få.

För att rekrytera för att expandera sin verksamhet och tillmötesgå det behov på kompetens som finns, behövs det att man har koll på arbetsmarknaden och vilka utmaningar man står inför när man ska rekrytera till sin verksamhet. Ett smart drag kan vara att ta hjälp i sin rekrytering, vilket man kan göra på http://www.andara.se/sok-personal/rekrytera-personal/.

Hur lockar man till sig kompetent personal?

I en artikel från Sveriges Radio kan man läsa om hur man som arbetsgivare kan locka till sig personal som når upp till förväntningarna kring kompetens. Där tipsar rekryteringsexperten kring hur man som arbetsgivare kan göra och tänka. Det man kan börja med är att försöka förstå vad arbetstagare är ute efter när de söker jobb och vad som skapar trivsel på arbetsplatsen. Det är en bra grund att bygga vidare på. Kollegor och stämning på arbetsplatsen är bland det viktigaste för att locka till sig rätt kompetens och bra personal, men likaså chansen till utveckling. Man kan som arbetsgivare satsa mer på att hitta människor som passar företaget långsiktigt, och också ordna upp så att företagets kärnvärden blir långsiktiga. Satsa inte bara på att medarbetare ska vara nöjda, utan också engagerade, vilket lockar till sig ny kompetens. Sätt inte för stor makt på roller, anställda och chefer ska båda ha mycket att säga till om på arbetsplatser och känna sig involverade. Detta är något som kommuner skulle kunna ta till sig i deras svårigheter med att anställa socialsekreterare, läs mer.

Utmanande områden för arbetsgivare

Det finns mycket som är utmanande för dagens arbetsgivare. Man ska inte bara få rätt kompetens till verksamheten utan också få anställda engagerade och få dem att stanna. Det många behöver jobba med är enligt Computersweden att ge nyanställda en bra start och ett första bra år och få folk att stanna på sina jobb, två viktiga områden för att få verksamheten att lyckas.