Sugen på att ta ett snabbt lån för att täcka upp för ett tillfälligt bortfall av pengar? Läs på om effektiv ränta och återbetalningsplan innan. Och se vad som finns i pipen gällande lagändringar på området.

 

De allra flesta tar ett lån då och då. Det kan vara ett billån, studentlån eller stillsamma smslån för att täcka tillfälliga bortfall av pengar. Hur som helst är det bra att läsa på om både räntekostnader och ha lite omvärldskoll. Nu vill till exempel regeringen reglera snabblånemarknaden genom ett nytt lagförslag som lämnats in till riksdagen.

 

Det som skett är att regeringen har fattat ett beslut om en så kallad lagrådsremiss med avseende på snabblån och smslån. I remissen som nu lämnats över som proposition till riksdagen föreslår man bland annat att räntor för lån utan säkerhet inte ska tillåtas vara högre än 40 procent av den så kallade referensräntan. Det som är fullt möjligt i dag, om än ovanligt kanske, är att kreditgivaren fritt kan bevilja ett lån där den effektiva räntan uppgår till flera tusen procent. Lån som sådana kan i värsta fall vara direkt riktade mot svagare konsumentgrupper, för även om lånet är litet kan en sådan konsument hamna i djup skuld på grund av de höga räntorna. Med det kommande lagförslaget vill regeringen att en konsument som lånar ett belopp på 1 000 kronor inte ska behöva

betala mer än totalt 2 000 kronor.

 

En mer ansvarsfull marknad för snabba lån

 

I Dagens Industri går det att läsa om hur regeringen vill åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för snabblån och andra krediter som kostar mycket i form av ränta. De vill både införa räntetak och kostnadstak för dessa typer av snabba lån.

 

Senaste gången snabblånebranschen pressades av hårdare regler från lagstiftaren var 2014. För fyra år sedan bestämdes det att Finansinspektionen hade befogenhet att både granska och pröva bolag som erbjuder kreditlån av olika slag. Trots att detta infördes har skulder fortsatt att öka. Kronofogdemyndigheten fick samma år in 56 000 ansökningar om obetalda snabblån och denna siffra har inte minskat utan tvärtom ökat.

 

 

  • De så kallade sms-låneföretagen började etablera sig i Sverige i mitten av 2000-talet och marknaden för lånen har därefter vuxit kraftigt.

 

  • 2016 ökade omsättningen med i snitt 24 procent jämfört med året innan för de tio bolag som offentliggjorde sina årsredovisningar, enligt en granskning gjord av Dagens Nyheter.

 

  • Även utdelningen har varit god för många av de aktörer som sysslar med snabblån. Branschorganisationen Svenska Konsumentkreditföretagen, som organiserar majoriteten av snabbkreditsföretagen, ökade sin vinst med drygt 55 procent under en femårsperiod, visade en genomgång som SVT genomförde 2014.

 

Källa: Sydsvenskan

 

 

Enligt Finansinspektionen som det skrivs om i Svenska Dagbladet, är det runt 50 företag som är registrerade som snabblåneföretag med tillstånd hos dem. Av dessa 50 är det hela 35-40 stycken företag som har räntor som skulle träffas av lagändringen. De skulle med andra ord behöva förhålla sig till lagstiftningen och anpassa sina räntor. Hur detta skulle påverka lånebranschen i stort är svårt att sia om, många av dessa företag har skilda typer av verksamheter och kanske får lägga om delar av detta för att klara sig. Den nya lagen skulle främst träffa lån som är på korta tidsperioder, något som ger väldigt höga effektiva räntor. Om lagen kommer träda i kraft gör den det den 1 september förslagsvis.