Dags att investera i framtiden med en ny utbildning? De flesta i Sverige tar lån för att utbilda sig då det är mycket förmånligt. Såhär kan man gå tillväga om man vill ta ett lån för sina studier.

Att låna pengar till sin utbildning är något de flesta gör i Sverige eftersom det ses som att investera för framtiden. Dessutom är det inte ofta det finns andra alternativ, om man inte har möjlighet att arbeta mycket samtidigt eller leva på sparade pengar. Dock varar tiden på universitet eller högskola oftast mellan två till sex år, vilket innebär att det kan vara svårt att klara sig mer än en begränsad tid på de besparingar man har. Den vanligaste typen av studentlån är lån från CSN. De flesta utbildningar och speciellt högskolor och universitet är csn-berättigade, vilket innebär att man kan ta denna typ av lån. Studielån från CSN har dessutom mycket låga räntor. Enligt en artikel hos Dagens Industri ligger räntan för närvarande på enbart 0,34 procent vilket innefattar en sänkning på nästan halva räntan i jämförelse med föregående år. Detta innebär att man som studielåntagare får antingen betala mindre månatligen eller kan bli av med lånet snabbare. Studielån via CSN får tas i max sex år.

Ej CSN-berättigade utbildningar

Det finns dock en rad privatskolor och även utbildningar som inte är anknuten till en högskola, som därmed inte tillåter finansiering via CSN. Alternativt kan det vara så att man gått fel utbildning och disponerat sin CSN-tid. Man kan då bli tvungen att ta ett privatlån från banken för att klara av studietiden. Ett privatlån går till på så sätt att att man tar ett lån som inte är knutet till ett visst objekt, och det har lite högre ränta än ett lån från CSN. För ett sådant lån krävs oftast en kreditprövning. Det kan då vara värt att vända sig till en bank som ser till helheten och framtida återbetalningsmöjligheter, då studenter oftast inte har någon eller mycket låg inkomst.