Att låna pengar kan verka frestande på många olika sätt. Men det finns tillfällen som vi inte ska ta ett lån, hur frestande det än må vara. Så frågan är, när ska man ta lån och när ska man undvika att låna?

Vi bombarderas dagligen med reklam från olika långivare och banker, som uppmanar oss att “följa våra drömmar” genom att låna pengar till diverse investeringar. Faktum är att man ibland helt enkelt måste ta ett lån, när något oförutsett inträffar eller när man verkligen behöver investera i något vettigt (som exempelvis en bostad). Att låna till renovering hör till en av de bättre anledningarna till snabba lån, medan ett SMS-lån med hög ränta att använda till en resa förstås inte riktigt slår lika högt rent analytiskt.

Tänk efter noga innan du lånar

Det kan finnas många tillfällen där man både kan och bör låna pengar. Men, när är det då inte så lämpligt att ta ett lån? Som en huvudregel bör man se till sin egen ekonomiska situation för att bedöma möjligheten att kunna hantera en månatlig amortering som ett lån innebär. Detta är en viktig trygghetsfaktor; vad händer exempelvis om du inte skulle kunna betala tillbaka ditt lån? Hallå Konsument varnar för att om du inte betalar kan banken säga upp ditt lån och rekommenderar därför att du ska ta kontakt med din långivare så fort som möjligt. Banker och långivare gör vid låneansökan en så kallad riskbedömning, där de bland annat tar hänsyn till din anställningsform, månadsinkomst samt om du har några betalningsanmärkningar eller ärenden hos Kronofogden. Och kan du inte betala kommer du troligtvis att få hem både påminnelser och till slut kravbrev där långivaren utövar någon form av påtryckning:

Påtryckningarna kan vara hot om rättsliga eller åtgärder, till exempel att lämna in en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden.

Mycket beror på livssituation

Generellt sett gäller att du bör vara försiktig med att ta några lån, i alla fall lån av betydande storlek, om du är arbetssökande, studerande eller långtidssjukskriven. Har du däremot en fast anställning och tillräckligt mycket kvar på kontot varje månad efter det att räkningarna har betalats, då borde inte ett nytt lån vara ett problem. Självklart är det ytterligare en trygghet om ni är två med fast inkomst i hushållet.