Vad är egentligen kognitiv marknadsföring och hur kommer detta påverka marknaderna under år 2017? Hur kommer online- och offline-marknadsföring påverka varandra allt mer om man får tro analytikerna rätt?

arbete-dator-kaffeMarknadsföring är ett ständigt aktuellt ämne. Kanske för att det är så mycket större än vad man kan tro, samt har så många effekter och är så viktigt för företag. Nyligen började Facebook med det omtalade annonsformatet offline-konverteringar, som går ut på att företag med fysiska butiker eller lokaler kan mäta och sedan målgruppsanpassa deras online-annonser efter hus personer har rört sig i den verkliga, fysiska världen. Det gör med andra ord att online- och offline-marknadsföring kommer närmare varandra, något som kommer fortsätta att ske under detta nya år enligt analytiker på bland annat InternetWorld IDG.

Men det innebär givetvis inte att klassisk marknadsföring som display- och broschyrställ på något sätt blir överflödiga. Det krävs fortfarande eftersom många besöker fysiska butiker och handlar sina varor där, efter att till exempel ha läst om produkterna på nätet innan. Det gör att offline och online även på det sättet går ihop på ett helt annat sätt än förut, samt att konsumenterna är mer pålästa än vad de tidigare varit.

Kognitiv marknadsföring?

Dagens Media benämns Kognitiv handel och kognitiv marknadsföring vara något som kommer vara framträdande i 2017 års marknadstrender. Men vad innebär det? Låt säga att det kanske är ett modeord men samtidigt innebär det även något som man måste vara medveten om för att hänga med i svängarna. Det handlar om system som håller data om kunder och deras beteenden färska och i minne – något som ska öka insikt och kunskap hos handlarna och samtidigt ge vägledning till kunden – baserade på preferenser som systemen matar in. Detta kommer vidare ställa krav på smidig integration mellan systemet för att få det att fungera.