Riksbanken ska köpa fler statsobligationer
 

Inflationen är för låg i Sverige. Det anser Riksbanken, som aviserar att man kommer att förlänga perioden med stödköp av obligationer, som annars skulle ha löpt ut vid årsskiftet. Styrräntan kommer dock att vara oförändrad.

Riksbanken har ett inflationsmål på två procent, men i dagsläget är den svenska inflationen lägre än så. Riksbanken vill därför fortsätta med en expansiv penningpolitik, för att komma till rätta med detta. Under första halvan av 2017 kommer man att köpa obligationer för 30 miljarder kronor. Tre av ledamöterna i Riksbankens direktion reserverade sig mot beslutet. Martin Flodén ville begränsa köpen till 15 miljarder. Henry Ohlsson och Cecilia Skingsley ville inte göra några ytterligare köp över huvud taget. Enligt dem behövs ingen ytterligare expansion, med hänsyn till det ekonomiska läget.

Vad händer med räntan?

En eventuell höjning av styrräntan kommer att ske tidigast i början av 2018. Under den närmaste tiden är det mer troligt att man kommer att sänka räntan ytterligare istället för att höja den.

Beskedet ledde till att kronan stärktes en aning, relativt mot dollarn och euron, efter beskedet från Riksbanken. Mer om beskedet finns att läsa här.